Kojkoł, J. (1) „Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej”, Człowiek i Społeczeństwo, 39, s. 69-86. doi: 10.14746/cis.2015.39.6.