Kojkoł, J. . (2015) „Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej”, Człowiek i Społeczeństwo, 39, s. 69–86. doi: 10.14746/cis.2015.39.6.