Krajewski, M. . (2013) „Wprowadzenie”, Człowiek i Społeczeństwo, 36(2), s. 191. doi: 10.14746/cis.2013.36.2.1.