Walaszek , M. (1) „Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011”, Człowiek i Społeczeństwo, 37, s. 75-90. doi: 10.14746/cis.2014.37.7.