Smolarkiewicz, E. (1) „Migracje a przemiany miast”, Człowiek i Społeczeństwo, 37, s. 27–40. doi: 10.14746/cis.2014.37.3.