Drozdowski , R. (2013) „Unieruchamiająca moc baz danych ”, Człowiek i Społeczeństwo, 36(2), s. 315-325. doi: 10.14746/cis.2013.36.2.10.