Sójka, J. (2016) „The power of a parable. The religious “origins” of business ethics”, Człowiek i Społeczeństwo, 41, s. 27-47. doi: 10.14746/cis.2016.41.2.