Rogowski, Łukasz (1) „Państwo – polityka – Internet. Rola nowych mediów w funkcjonowaniu współczesnych systemów politycznych”, Człowiek i Społeczeństwo, 40, s. 47-67. doi: 10.14746/cis.2015.40.4.