Brzeziński, J. M. (2016) „Contexts of empirical research in the social sciences”, Człowiek i Społeczeństwo, 41, s. 211-246. doi: 10.14746/cis.2016.41.12.