Jocz, A. (2016) „Contemporary reception of gnosis in Poland: Jerzy Prokopiuk and the quest for spirituality”, Człowiek i Społeczeństwo, 41, s.  247-254. doi: 10.14746/cis.2016.41.13.