Obrębska, M. . i Grzegorz Dziamski, G. D. (2020) „Wprowadzenie”, Człowiek i Społeczeństwo, 49, s. 7–10. doi: 10.14746/cis.2020.49.1.