Doda-Wyszyńska, A. (2020) „Brak kanonu i resentyment współczesnego humanisty”, Człowiek i Społeczeństwo, 49, s. 13–33. doi: 10.14746/cis.2020.49.2.