Kowalik, S. (2020) „Co wynika z badań opartych na dowodach dla dalszego rozwoju nauk społecznych?”, Człowiek i Społeczeństwo, 49, s. 135–165. doi: 10.14746/cis.2020.49.8.