Ilnicki, R. (2020) „Świat bez dydaktyki, pracownicy naukowi jako publikacje, studenci jako efekty kształcenia ”, Człowiek i Społeczeństwo, 49, s. 197–214. doi: 10.14746/cis.2020.49.11.