Bertram, C. . i Carling, A. . (2016) „Zabrnięcie w rewolucję: marksizm analityczny, racjonalność i działanie zbiorowe”, Człowiek i Społeczeństwo, 42, s. 93–117. doi: 10.14746/cis.2016.42.6.