Krzysztof Brzechczyn, K. B. (1) „Zagubione dziedzictwo ideowe «Solidarności». O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1989”, Człowiek i Społeczeństwo, 42, s. 183-218. doi: 10.14746/cis.2016.42.10.