., . (2021) „SPIS TREŚCI”, Człowiek i Społeczeństwo, 51, s. 5-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/28394 (Udostępniono: 2październik2022).