Chirkowska-Smolak, T. i Czumak, M. (2021) „Ryzyko braku relacji zawodowych. Konstrukcja Skali Niepewności Zatrudnienia w Sytuacji Pandemii”, Człowiek i Społeczeństwo, 51, s. 145–164. doi: 10.14746/cis.2021.51.8.