Bijak, K. i Kleka, P. (2021) „Relacje online. Ekstrawersja i inteligencja emocjonalna w kontekście wybranych aspektów komunikacji internetowej”, Człowiek i Społeczeństwo, 51, s. 189–203. doi: 10.14746/cis.2021.51.10.