Kiedrowski, K. (2022) „Metafilozofia negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka”, Człowiek i Społeczeństwo, 53, s. 137–152. doi: 10.14746/cis.2022.53.8.