Herbich, T. (2022) „Metafilozofia Władimira Erna”, Człowiek i Społeczeństwo, 53, s. 171-186. doi: 10.14746/cis.2022.53.10.