Doda-Wyszyńska, A. i Leciejewski, S. (2022) „Współczesne wyzwania chrześcijaństwa”, Człowiek i Społeczeństwo, 54, s. 7–11. doi: 10.14746/cis.2022.54.1.