Doda-Wyszyńska, A. (2022) „Zanik debaty? Odmienność systemów: media – Kościół – nauka ”, Człowiek i Społeczeństwo, 54, s. 15–32. doi: 10.14746/cis.2022.54.2.