Leciejewski, S. (2022) „Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa”, Człowiek i Społeczeństwo, 54, s. 33–48. doi: 10.14746/cis.2022.54.3.