Banach, W. (2022) „Schelerowska kategoria resentymentu w świetle sporów o sekularyzację Zachodu ”, Człowiek i Społeczeństwo, 54, s. 83–98. doi: 10.14746/cis.2022.54.6.