Boińska, J. i Obrębska, M. (2023) „Psychologiczne uwarunkowania przywiązania do miejsca: zaufanie społeczne, styl przywiązania i lęk. Badanie longitudinalne w okresie pandemii COVID-19”, Człowiek i Społeczeństwo, 55, s. 99–112. doi: 10.14746/cis.2023.55.6.