[1]
R. . Cichocki i K. . Jankowska, „«Chłop polski w Europie i Ameryce» a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych”, CiS, t. 47, s. 19–35, cze. 2019.