[1]
A. . Jasielska i M. . Obrębska, „Oblicza współczesności: od problemów do zadań”, CiS, t. 45, s. 7–15, mar. 2018.