[1]
J. Miluska, „Pogranicze w życiu jednostki i grup społecznych – fakty i kontrowersje”, CiS, t. 45, s. 47-66, mar. 2018.