[1]
J. W. Jowita Wycisk, „Tożsamościowe wyzwania kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem w związkach jednopłciowych w świetle koncepcji Vivienne Cass”, 10.14746/cis, t. 45, s. 217–244, mar. 2018.