[1]
M. Nowak, „Kuchnia badań miejskich. Wprowadzenie redaktora tomu”, CiS, t. 48, s. 7-9, grudz. 2019.