[1]
M. Nowak, P. Pluciński, i A. Siatkowski, „Kręgi sąsiedzkie: studium miejskiego sąsiedztwa we współczesnej Polsce, główne ustalenia”, CiS, t. 48, s. 55-73, grudz. 2019.