[1]
P. M. S. Piotr Mikołaj Statucki, „Jak badać murale z perspektywy socjologicznej? Przykład Łodzi”, CiS, t. 48, s. 107–122, grudz. 2019.