[1]
. ., „Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego neoimperializmu rosyjskiego”, 10.14746/cis, t. 39, s. 215–249, cze. 2015.