[1]
J. Kojkoł, „Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej”, CiS, t. 39, s. 69-86, 1.