[1]
J. Schmidt, „Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania”, CiS, t. 37, s. 53-62, 1.