[1]
M. Walaszek, „Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011”, CiS, t. 37, s. 75-90, 1.