[1]
E. Smolarkiewicz, „Migracje a przemiany miast”, CiS, t. 37, s. 27–40, 1.