[1]
R. Drozdowski, „Unieruchamiająca moc baz danych ”, CiS, t. 36, nr 2, s. 315-325, grudz. 2013.