[1]
Łukasz Rogowski, „Państwo – polityka – Internet. Rola nowych mediów w funkcjonowaniu współczesnych systemów politycznych”, CiS, t. 40, s. 47-67, 1.