[1]
A. Doda-Wyszyńska, „Brak kanonu i resentyment współczesnego humanisty”, CiS, t. 49, s. 13–33, cze. 2020.