[1]
S. Kowalik, „Co wynika z badań opartych na dowodach dla dalszego rozwoju nauk społecznych?”, CiS, t. 49, s. 135–165, cze. 2020.