[1]
C. Bertram i A. Carling, „Zabrnięcie w rewolucję: marksizm analityczny, racjonalność i działanie zbiorowe”, CiS, t. 42, s. 93-117, 1.