[1]
C. . Bertram i A. . Carling, „Zabrnięcie w rewolucję: marksizm analityczny, racjonalność i działanie zbiorowe”, 10.14746/cis, t. 42, s. 93–117, grudz. 2016.