[1]
K. B. Krzysztof Brzechczyn, „Zagubione dziedzictwo ideowe «Solidarności». O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1989”, CiS, t. 42, s. 183-218, 1.