[1]
T. Chirkowska-Smolak i M. Czumak, „Ryzyko braku relacji zawodowych. Konstrukcja Skali Niepewności Zatrudnienia w Sytuacji Pandemii”, CiS, t. 51, s. 145–164, mar. 2021.