[1]
A. Doda-Wyszyńska i S. Leciejewski, „Współczesne wyzwania chrześcijaństwa”, CiS, t. 54, s. 7–11, grudz. 2022.