[1]
A. Doda-Wyszyńska, „Zanik debaty? Odmienność systemów: media – Kościół – nauka ”, CiS, t. 54, s. 15–32, grudz. 2022.