[1]
S. Leciejewski, „Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa”, CiS, t. 54, s. 33–48, grudz. 2022.