[1]
W. Banach, „Schelerowska kategoria resentymentu w świetle sporów o sekularyzację Zachodu ”, CiS, t. 54, s. 83–98, grudz. 2022.