[1]
J. Boińska i M. Obrębska, „Psychologiczne uwarunkowania przywiązania do miejsca: zaufanie społeczne, styl przywiązania i lęk. Badanie longitudinalne w okresie pandemii COVID-19”, 10.14746/cis, t. 55, s. 99–112, lip. 2023.